Influencer Marketing

Vi kan Influencer Marketing

Långsiktighet och kontinuitet

Att marknadsföra sig med influencers innebär ofta ett snårigt myller av aktörer. Det vill vi ändra på. Med oss som enda kontakt mellan era varumärken och våra atleter kan vi garantera långsiktighet och kontinuitet. Eftersom det är nycklar i Influencer Marketing. 

Oavsett om följaren finns på Instagram, Youtube, Facebook eller TikTok har vi atleter som integrerar och engagerar målgruppen. Ni ska synas där följaren skrollar, ni ska höras där konsumenten lyssnar. Dessutom anser vi att våra influencers är bland de bästa i landet på att skapa tillit och aktivera sina följare.

Vi har lång erfarenhet, rätt verktyg och varumärkesbyggande atleter. Ni har starka budskap och eftertraktade produkter som matchar målgruppen.

Låt oss ta fighten tillsammans.

0 +

Nöjda kunder

0 +

Personliga agenter

+ 0 M

Räckvidden i Sverige

0

Antal Likes

influencers i Världsklass

Vi väljer rätt atlet för rätt målgrupp

Att mäta konsumentbeteende utifrån marknadsföring har traditionellt varit svårt, rentav omöjligt. Ingen vet exakt hur många produkter som säljs tack vare att vi sett den i en busskur.

Men med Influencer Marketing har spelplanen ritats om.

Vi vet till exempel att konsumenten, numera följaren, har betydligt starkare anknytning till Influencers än den hade med busskuren. Dessutom har vi idag tillgång till helt andra digitala metoder och mätinstrument.

Vår lösning är kostnadseffektiv och träffsäker. Vill ni stärka företagets varumärke och Brand Association?

Låt oss ta fighten tillsammans. 

sv_SE
Vår webbplats använder sig av cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan bestämma till vilken omfattning cookies är tillåtna genom inställningarna i din webbläsare. Vi förutsätter att du godkänner att cookies används om din webbläsare är inställd att tillåta dem. Läs mer om cookies